Blogg gratis Logga in
Info
Min bild!
Om: Jag är jag, du är du. Det är det som gör att vi är unika.
Kategorier
Länkar

« Sårbarhet | Härliga söndag! »

Fyledalen i Eriksdal
granstroms | 29 Juli, 2007 01:22

Ikväll ville jag åka ut på en promenadsrunda med hundarna. Vi hade varit i Ystad hela dagen och lekt turister (det var så vackert väder i Ystad och långlördag där, det kunde inte bli bättre). Så hade hundarna varit hemma hela dag.

Därför ville jag gottgöra för det och körde till Fyledalen som ligger i Eriksdal (precis utanför Sjöbo). Där tog vi en lång promenad och letade samtidigt efter en cachegömma. Jag såg det fanns gott om spår efter vildsvin så jag gnolade högt för att varsko vildsvin att vi var i närheten, så att de inte skulle bli överraskad av oss. Så att jag slapp möta en riktig arg sugga.

Vi klättrade upp till toppen och njöt av den fantastiska utsikt. Solen höll på att gå ner och jag beundrade naturen runt om. Återigen smälte mitt hjärta för landskapet och inte för första gången tänkte jag hur vacker Skåne är. Jag är bara så stolt över att bo här, mitt i Skåne.

Mer beskrivning av området kan man läsa på Länsstyrelsen i Skåne Län: Sjöbo Ora är ett platåområde med mäktiga isälvsavlagringar, vilka mot Fyledalen begränsas av mycket branta sluttningar med flera erosionsdalar. Nästan hela området är skogbevuxet. Vid Eriksdal går berget i dagen i dalgångens nordsluttning. Det utgörs främst av leror och sandstenar. Vid Eriksdal bryts den kolförande, lösa sandstenen p g a dess höga kvartshalt.

Fyledalen karaktäriseras av branta sluttningar och en plan botten där Fyleån flyter fram. Frambrytande grundvatten ger källflöden och kalktuffbildning på flera håll. Dalbottnen utgöres främst av betesmarker medan dalsluttningarna huvudsakligen är bokskogsklädda. Vid Röddinge är bokskogarna särskilt väl utvecklade med en tydlig zonering från triviala hedartade typer uppe på platån via mer eller mindre örtrika ängsbokskogar i sluttningen till ängsbokskogar med ramslök i släntfoten. Genom gynnsamma mark- och klimatförhållanden utgör dessa bokskogar några av de mest artrika områdena i Skåne. Dalgången uppvisar ett flertal ovanliga fjärilarter, bl a slånsolvecklare, brunstarrfly och dvärgrörfly. I de fuktiga lövskogarna finns även bukspolsnäcka. Hela Fyledalen är av betydelse för såväl häckande som rastande och övervintrande rovfåglar. Den är också ett viktigt tillhåll för kronhjort.

Fyledalen är en topografiskt och geomorfologiskt synnerligen säregen landskapsform. Den har i sin helhet också ett allmänt biologiskt, mycket stort värde. Landskapsbilden är vacker och unik. Dalen har även ett värde för friluftslivet.

På återseende!


 #
User Comments
(no subject) [Reply]
Malin | 29 Juli, 2007 15:43

Har kört förbi Fyledalen. Det är fint där. Skulle gärna promenera där någon gång.

(no subject) [Reply]
Bonnimix | 29 Juli, 2007 19:16

Är stolt för att bo mitt i skåne jag med! ;)

Add Comment

Ämne

Text

Ditt namn

Din e-mailadress (om du har)

Din hemsida (om du har)

 authimage